Dokumenti i izvješća

Javna Nabava

 • Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13)

 • Izmjena i dopuna plana nabave 2015 (248.8 KiB)


  Javna ustanova „Nacionalni park Mljet“ obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi, na temelju izjava o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa, kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima predstavnici naručitelja iz članka 13. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njima povezane osobe u odnosu iz stavka 1. istog članka, ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi:
  1. Ured ovlaštenog krajobraznog arhitekta Robert Duić
  2. Virido d.o.o., Stjepana Ljubića Vojvode 26, Zagreb
  Ovaj popis ostaje na snazi do opoziva.

  Plan nabave za 2016 (231.8 KiB)

  Izmjena plana nabave za 2016. (287.8 KiB)

  II Izmjena Plana Nabave 2016 (393.7 KiB)


  Plan nabave za 2017. (355.5 KiB)


  Dokumenti za javnu rapravu o Prijedlogu Plana upravljanja NP Mljet

  Dostavlja se obavijest o provođenju javne rasprave o Prijedlogu Plana upravljanja NP Mljet. Službena obavijest i dokumenti su dostavljeni niže.

  Obavijest o provođenju javne rasprave (223.1 KiB)

  1 Nacrt Plana Upravljanja JU NP Mljet 2017 2026 (2.2 MiB)

  2 Tablica Ciljeva i akcijskih planova 2017. do 2026. (288.0 KiB)

  3 Ciljevi i mjere za stanista i vrste 2017. do 2026. (147.9 KiB)

  Zapisnik s Javnog izlaganja Prijedloga plana upravljanja (1.7 MiB)

  Izvješće o Javnoj raspravi o prijedlogu Plana upravljanja (15.0 MiB)


  TOP