Politika zaštite osobnih podataka

NACIONALNI PARK MLJET

Adresa:
Pristanište 2
20226 Goveđari - Mljet
Hrvatska
Tel: +385 (0)20 744 041
Tel: +385 (0)20 220 450
Tel: +385 (0)20 358 501
Fax: +385 (0)20 744 043
Email: np-mljet@np-mljet.hr

GDPR

Od 25. svibnja 2018. započela je primjena Uredbe (eu) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR). O načinu obrade osobnih podataka možete pročitati u našoj Politici zaštite osobnih podataka koju možete pronaći ovdje.

Kupite suvenire, publikacije i ulaznice putem našeg webshopa.

TOP