Previous
Next

Nacionalni Park Mljet

Poziv na javno izlaganje

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane na javno izlaganje Programa zaštite, njege i obnove šuma gospodarskom jedinicom „Privatne šume NP Mljet” i Programa zaštite, njege i obnove šuma za gospodarsku jedinicu…

Kontaktirajte
nas