• Autor objave:
  • Kategorija objave:Novosti

Sredozemni galeb (Larus audouinii) endemska je vrsta Sredozemlja. U Hrvatskoj je gniježđenje sredozemnoga galeba ustanovljeno tek 1996. godine, a s godinama se mijenja položaj njegovih kolonija na otocima Lastovskog i Mljetskog arhipelaga.

 

Globalna populacija sredozemnog galeba procijenjena je na 21600-22000 parova, a u Hrvatskoj gnijezdi 60-70 parova. Gnijezde se samotno ili, češće, u malim kolonijama većinom na pučinskim otocima, uz iznimku delte rijeke Ebro u Španjolskoj. Za razliku od drugih galebova, rijetko se hrane otpacima, a uglavnom love sitnu plavu ribu.

 

U periodu 1996. – 2008. godine u NP Mljet gnijezdilo je do 18 pari sredozemnog galeba. Od 2008. do 2017. godine u Parku je zabilježeno samo jedno gniježđenje i to jednog para sredozemnog galeba. Pošto je tada gnijezdio u relativno gustoj koloniji galeba klaukavca (Larus michahellis), nismo mu tražili gnijezdo niti zabilježili i prstenovali ptiće.

 

Tijekom istraživanja ove godine u više je navrata zabilježeno i po 9 ptica sredozemnog galeba na području Parka. Jedna od ptica koju smo uspjeli fotografirati imala je metalni prsten, a prstenovana je u lipnju 2007. godine na jednom od otočića u Parku. Ove sezone jedan je par gnijezdio i od 3 jaja u leglu, zabilježenih 5. svibnja, izlegao se 1 ptić kojeg smo prstenovali 1. lipnja. Fotografije s fotozamke, postavljene u samoj blizini gnijezda, otkrivaju da se ptić izlegao 19. svibnja. Ovo je prvo prstenovanje mladog sredozemnog galeba u NP Mljet od 2007. godine.

 

Ova vrsta nalazi se na Dodatku I Direktive o pticama EU (EU Birds Directive), na osnovu koje se određuju Natura 2000 Područja očuvanja značajna za ptice, kao što je i HR1000037 SZ dio NP Mljet.

 

Autor teksta: dr. sc. Luka Jurinović, mag. biol., voditelj istraživanja ptica u NP Mljet 2001. – 2018. g.

Video sadržaj na: https://www.facebook.com/aleksandar.popijac/posts/1817524921627316

 

Foto: A. Popijač (teren, mladi galeb, dva probušena jaja), L. Jurinović (odrasli galebovi, tri cijela jaja)