• Autor objave:
  • Kategorija objave:Novosti

U subotu 16. veljače 2019. godine obavljen je prvi ovogodišnji teren monitoringa ptica značajnih za Nacionalni park Mljet obilaskom cijelog akvatorija Parka pod stručnim vodstvom dr. sc. Luke Jurinovića, mag. biol., voditelja istraživanja ptica u NP Mljet od 2001. godine.

Svake godine sustavno se prati dinamika populacija šest vrsta ptica koje su prepoznate kao značajne za NP Mljet: morski vranac (sredozemna podvrsta) Phalacrocorax aristotelis desmarestii, sredozemni galeb Larus audouinii, galeb klaukavac Larus michahellis, crvenokljuna čigra Sterna hirundo, škanjac osaš Pernis apivorus i sivi sokol Falco peregrinus.
Osim galeba klaukavca, sve ostale navedene vrste nalaze se na Dodatku I Direktive o pticama EU (EU Birds Directive), na osnovu koje se određuju Natura 2000 Područja očuvanja značajna za ptice, kao što je i HR1000037 SZ dio NP Mljet.

 

Na prvom ovogodišnjem terenu zabilježene su jedinke sredozemnog galeba, morskog vranca i galeba klaukavca.

 

Morski vranci počeli su gnijezditi te su u nekim gnijezdima zabilježena jaja.

 

Galeb klaukavac sa žutim prstenom s natpisom S7TC prstenovan je 29. svibnja 2010. godine kao mladi ptić u gnijezdu na otočiću Glavatu u NP Mljet. Početkom travnja prošle godine zabilježen je opet na Glavatu, kao i na ovom terenu.

 

Sada je zabilježeno 10 jedinki sredozemnog galeba, dok ih je u veljači 2018. godine zabilježeno 9, a tijekom prošlog desetljeća svake veljače samo po 1-2 jedinke.

Sredozemni galeb sa žutim prstenom s natpisom HC prstenovan je kao odrasla ptica u svibnju 2017. godine na području Parka prirode Lastovsko otočje. Od tada je viđan na području NP Mljet tijekom veljače i ožujka 2018. godine.

 

Prošle godine prstenovali smo jednog ptića sredozemnog galeba, iz gnijezda s još dva probušena jaja, a to je bilo prvo prstenovanje mladog sredozemnog galeba u NP Mljet od 2007. godine.

https://lin19.mojsite.com/~npmljet/1-lipnja-2018-g-prstenovan-1-mladi-sredozemni-galeb-u-np-mljet-od-2007-g/

 

 

Foto: L. Jurinović (ptice), A. Popijač (teren)