• Autor objave:
  • Kategorija objave:Novosti

U subotu 6. travnja 2019. godine obavljen je treći ovogodišnji teren monitoringa ptica značajnih za Nacionalni park Mljet obilaskom cijelog akvatorija Parka pod stručnim vodstvom dr. sc. Luke Jurinovića, mag. biol., voditelja istraživanja ptica u NP Mljet od 2001. godine.

 

Svake godine sustavno se prati dinamika populacija šest vrsta ptica koje su prepoznate kao značajne za NP Mljet: morski vranac (sredozemna podvrsta) Phalacrocorax aristotelis desmarestii, sredozemni galeb Larus audouinii, galeb klaukavac Larus michahellis, crvenokljuna čigra Sterna hirundo, škanjac osaš Pernis apivorus i sivi sokol Falco peregrinus.
Osim galeba klaukavca, sve ostale navedene vrste nalaze se na Dodatku I Direktive o pticama EU (EU Birds Directive), na osnovu koje se određuju Natura 2000 Područja očuvanja značajna za ptice, kao što je i HR1000037 SZ dio NP Mljet.

 

Na trećem ovogodišnjem terenu zabilježene su jedinke morskog vranca, sredozemnog galeba, galeba klaukavca i sivog sokola.

 

Dodatno su zabilježene i jedinke riječnog galeba Chroicocephalus ridibundus, drugi put ove godine, a općenito treći put na području NP Mljet. Za vrijeme jačeg juga polovicom prošlog mjeseca 50-ak kaukala Calonectris diomedea i 15 gregula Puffinus yelkouan doletjelo je na hranjenje uz sjeverozapadni vrh NP Mljet s područja susjednog Parka prirode Lastovsko otočje, gdje gnijezde. Za vrijeme ovog travanjskog terena s ponovljenom južinom zabilježen je posjet još veće skupine cjevonosnica (Procellariiformes) s Lastova, sastavljene od 200-tinjak kaukala i par gregula, a na gozbi ribom pridružilo im se i desetak dobrih dupina Tursiops truncatus. Po drugi put na području Parka, na hridi blizu otočića Borovac, zabilježen je i oštrigar Haematopus ostralegus, s upečatljivom kombinacijom dugog i ravnog narančastocrvenog kljuna te crno-bijelog ruha.

 

U nekim gnijezdima morskih vranaca zabilježeni su nedavno izlegli ptići, još premladi za prstenovanje. Zabilježen je morski vranac s narančastim prstenom s natpisom R16, koji je prstenovan je 2010. godine kao mladi ptić u gnijezdu na jednom od otočića u Parku.

 

Zabilježeno je 8 jedinki sredozemnog galeba, a opet je zabilježen sredozemni galeb sa žutim prstenom s natpisom HC, koji je prstenovan kao odrasla ptica u svibnju 2017. godine na području PP Lastovsko otočje. Od tada je viđan na području NP Mljet tijekom veljače i ožujka 2018. godine te na sva tri dosadašnja terena ove godine, najčešće na istoj hridi pokraj svoje družice.

 

Prošle godine prstenovali smo jednog ptića sredozemnog galeba, iz gnijezda s još dva probušena jaja, a to je bilo prvo prstenovanje mladog sredozemnog galeba u NP Mljet od 2007. godine pa se nadamo novim pridošlicama i ove godine.

https://lin19.mojsite.com/~npmljet/1-lipnja-2018-g-prstenovan-1-mladi-sredozemni-galeb-u-np-mljet-od-2007-g/

 

Foto: L. Jurinović (ptice i dupini), A. Popijač (teren)