Previous slide
Next slide

Nacionalni Park Mljet

Drugi ornitološki teren u ovoj godini

Ovogodišnja istraživanja u sklopu monitoringa ptica značajnih za Nacionalni park Mljet započeta su prošli vikend (17.-18. veljače) provjeravanjem kolonije morskih vranaca pod vodstvom dr. sc. Luke Jurinovića, mag. biol., voditelja…

Oglas za radno mjesto na neodređeno vrijeme

KLASA: 112-12/24-01/04 URBROJ: 2117-01-24-02 Goveđari, 14.02.2024. godine Temeljem članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Mljet“ i članka 5. stavak 1. i 2. Kolektivnog ugovora za javnu ustanovu „Nacionalni park…

Javni poziv proizvođačima suvenira

KLASA: 330-01/24-01/01 UR. BROJ: 2117-05-24-01 Goveđari, 2. veljače 2024. Javni poziv proizvođačima suvenira Predmet javnog poziva: Predmet Javnog poziva je odabir suvenira za daljnju prodaju u maloprodajnim mjestima Javne ustanove “Nacionalni park Mljet”…

Kontaktirajte
nas