Svake godine 22. veljače obilježava se Svjetski dan ekologije. Ekologija (eko- + -logija) je znanost koja proučava odnose među organizmima te odnose organizama i njihova okoliša. Iako se razvila kao grana biologije, ekologija se, osim onih iz biologije, koristi i saznanjima iz kemije, fizike, matematike te brojnih drugih prirodnih znanosti.

1972. godine u Stockholmu je održana konferencija UN-a posvećena pitanjima ekološke krize i čovjekova okoliša, a razlog tome je apel kojim je znanstvena zajednica upozoravala godinu ranije na „zajedničku dosad neviđenu opasnost“. Zaključci konferencije UN-a iz 1972. sadržani su u Deklaraciji o načelima, te su u njoj napisana 26 načela odnosno iznesene mjere koje bi se morale poduzeti zbog zaštite čovjekovog okoliša.

Povodom Svjetskog dana ekologije prilažemo zanimljive fotografije s lokaliteta Vratosolina. Jaki vjetrovi, sa sjeverne strane bura, s južne jugo uzrokuju polegnutost vegetacije pa u šali kažemo da tu stabla i grmlje rastu u dužinu, a ne u visinu. Riječ je o modifikaciji jer ukoliko sjeme ili podmladak toga raslinja zasadimo na mjestu bez izrazitog utjecaja vjetra ono postiže uobičajeni oblik i visinu.