Nastavlja se istraživanje lokaliteta Kaštio na brdu iznad palače u Polačama koje je započelo s arhitektonskom dokumentacijom napravljenom još sedamdesetih godina prošloga stoljeća. Već tad je bilo jasno da se na vrhu brda nalazila nekakva kula. Tada se previdjelo da je u drugom svjetskom ratu u njoj napravljeno mitraljesko gnijezdo, odnosno da je na sjevernoj strani nadodan grudobran polukružnog oblika. Uglavnom se smatralo kako je riječ o kuli neobičnog D oblika. Prošle godine je Muzej hrvatskih arheoloških spomenika iz Splita započeo arheološka istraživanja koje financira Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske. Uklonio se grudobran iz Drugog svjetskog rata, a ispod njega se pojavio originalni sjeverni zid kule s vratima. Prošle je godine očišćen jugoistočni potez bedema po kojemu je postalo jasno da se radi o kasnoantičkoj utvrdi iz 5. – 6. st.

Ove se godine nastavilo sa definiranjem sjeverozapadnog bedema utvrde. Od prošlih arheoloških istraživanja nije bilo jasno na koji način su graditelji utvrde definirali sjeverozapadnu stranu. Naime zid je, onoliko koliko ga se moglo pratiti u gustom raslinju, imao neobičan krivudav oblik. Nakon ovogodišnjeg čišćenja prostora utvrde postalo je jasno da potez bedema prati konfiguraciju terena, odnosno kameni kuk na kojem je sjeverozapadni potez bedema napravljen. Pregusto raslinje otežavalo je arheološko istraživanje i izradu dokumentacije. Dosta starih grmova planike (maginje) uraslo je u zidove i rastreslo ih, a veliko korijenje nekoliko borova u potpunosti je razgradilo dio arhitekture utvrde i to baš na mjestu gdje se očekuje pronalazak još jedne kule.

Nacionalni park Mljet pomogao je u uklanjanju ovih stabala; djelatnici parka očistili su cijeli prostor utvrde od makije nakon čega se bolje može sagledati unutrašnjost Kaštila. Slijedi dovršetak arhitektonskog snimka bedema utvrde i njegova konzervacija. Ministarstvo kulture i medija je za sljedeću 2024. godinu osiguralo 24.000 € za daljnju konzervaciju bedema. Konzervatorski radovi su zahtjevni zbog lošeg pristupa utvrdi, otežanog dovoza građevinskog materijala, opreme i vode potrebne za građevinske radove. Konzervatorski radovi će intenzivnije početi u rano proljeće iduće godine, a izvodit će se uz nadzor Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Trebat će sigurno još nekoliko godina da se u cijelosti konzervira i prezentira utvrda Kaštio. Na koncu će Polače dobiti još jedan reprezentativan arheološki lokalitet sa predivnim pogledom na cijelu uvalu. Turistička ponuda otoka Mljeta bit će obogaćena za jedinstvenu kasnoantičku utvrdu koja je nadzirala dio pomorskog prometa istočnom obalom Jadrana od 5. do 7. st.