Javni poziv vlasnicima zemljišta na području NP Mljet za dodjelu ogradnog materijala

KLASA: 320-03/23-01/02 UR. BROJ: 2117-01-23-53 Goveđari, 4. prosinca 2023. godine Na temelju članka 6. Pravilnika o poticajima za poljoprivrednike i stočare na području Nacionalnog parka Mljet, KLASA: 612-07/22-01/594, URBROJ: 2117-01-22-01…

Nastavi čitatiJavni poziv vlasnicima zemljišta na području NP Mljet za dodjelu ogradnog materijala