Javni natječaj za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove „Nacionalni park Mljet“

Klasa: 612-07/21-01/412 Ur. broj: 2117-08-21-01 Goveđari, 26.07.2021. godine Upravno vijeće Javne ustanove „Nacionalni park Mljet“, na temelju članka 134. stavka 1. točke 6. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj…

Nastavi čitatiJavni natječaj za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove „Nacionalni park Mljet“

Oglas za prijam u radni odnos radnika na određeno vrijeme za rad na sezonskim poslovima u 2021.

Klasa: 612-07/21-01/87 Ur.broj: 2117-08-21-01 Goveđari, 17.03.2021. godine Na temelju članka 24. st.1 i st. 2 Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17 i 47/18),…

Nastavi čitatiOglas za prijam u radni odnos radnika na određeno vrijeme za rad na sezonskim poslovima u 2021.