Dana 29.06.2021.g. ispred prostorija Javne ustanove “Nacionalni park Mljet” dodijeljene su službene iskaznice i značke čuvarima prirode. Značke su im svečano uručili predstavnici resornog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, gospođa Anamarija Kovačić i gospodin Stjepan Gospočić.

Službena iskaznica i značka čuvara prirode je izdana na temelju Zakona o zaštiti prirode te pripadajućeg Pravilnika o službenoj iskaznici i znački čuvara prirode te je identifikacijski dokument svakog čuvara prirode.

Nositelj ove iskaznice ovlašten je u okviru svoje nadležnosti na temelju propisa o zaštiti prirode zatražiti osobne podatke, pregledati osobu, prtljagu, prijevozno sredstvo ili plovilo, sredstva rada, alate, isprave na temelju kojih se dokazuje identitet osoba i zaštićenih dijelova prirode na kojima se obavlja nadzor, te obaviti i druge radnje u provedbi nadzora u skladu s propisima o zaštiti prirode.