Temeljni Akti

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode (NN 15/18)
Zakon o proglašenju zapadnog dijela otoka Mljeta nacionalnim parkom (NN 49/60) (112.3 KiB)
Izmjene zakona o proglašenju zapadnog dijela otoka Mljeta nacionalnim parkom (NN 13/97)
Odluka o osnivanju Javnoga poduzeća Uprava Nacionalnoga parka Mljet (NN 14/92)

Statut JUNP Mljet 2014 (287.0 KiB)
Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku Mljet (NN 76/00)

Pravilnik o radu JUNP Mljet (lipanj 2023.)

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove “Nacionalni park Mljet” 2019.
Pravilnik o poticajima za poljoprivrednike i stočare na području NP Mljet

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada JUNP Mljet (09.04.2013) (1.4 MiB)
Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba (2.1 MiB)

Pravilnik o stavljanju izvan snage pravilnika o plaćama i naknadama

Dodatak Kolektivnom ugovoru 2023.

KOLEKTIVNI UGOVOR NP MLJET 2022

KOLEKTIVNI UGOVOR NP MLJET (10.0 MiB)
Odluka o donošenju prostornog plana Nacionalnog parka Mljet (NN 23/01)

Plana zaštite od požara za JUNP Mljet

Prostorni plan NP Mljet:

Prostorni plan NP Mljet – tekst (3.0 MiB)
K1-PPNPMljet-namjena kopna (1.1 MiB)
K1a-PPNPMljet-namjena mora (1.5 MiB)
K2a-PPNPMljet-promet telekom (1.2 MiB)
K2b-PPNPMljet-vodoopskrba (1.1 MiB)
K2c-PPNPMljet-odvodnja (1.1 MiB)
K2d-PPNPMljet-elektrosustav (1.1 MiB)
K3-PPNPMljet-zastita (1.1 MiB)
K5-PPNPMljet-plan gradjevinskih područja (867.9 KiB)
K6-PPNPMljet-vegetacija (1.3 MiB)
Pravilnik o videonadzoru (1.2 MiB)

Odluke i Programi

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Mljet za 2023.godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Mljeta za 2022.godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Mljet za 2021. godinu.

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Mljet za 2020. godinu. (1.0 MiB)
Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Mljet za 2019. godinu. (1.7 MiB)
Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Mljet za 2018. godinu. (229.0 KiB)
Godisnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Mljet za 2017. godinu. (1.7 MiB)
Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Mljet za 2016. godinu. (1.0 MiB)
Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Mljet za 2015. godinu. (2.1 MiB)
Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Mljet za 2014. godinu. (1.7 MiB)

Odluka o imenovanju predsjednice Upravnog vijeća JUNP Mljet od 24.1.2024.

Odluka o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća JUNP Mljet od 24.1.2024.

Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Ustanove od 8.3.2022.
Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća JUNP Mljet od 23.2.2022.
Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća JUNP Mljet od 27.4.2020.

Odluka o imenovanju predsjednika i dijela članova Upravnog vijeća JUNP Mljet od 14.8.2017. (164.7 KiB)
Odluka o razrješenju predsjednika i dijela članova Upravnog vijeća JUNP Mljet od 14.8.2017. (118.4 KiB)
Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove “Nacionalni park Mljet” od 16. prosinca 2016. (199.2 KiB)
Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove “Nacionalni park Mljet” od 26. travnja 2016. (293.5 KiB)

Odluka o posebnoj godišnjoj dozvoli za rekreacijski ribolov

Javna Nabava

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016)
Javna ustanova „Nacionalni park Mljet“ obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi, na temelju izjava o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa, kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima predstavnici naručitelja iz članka 13. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njima povezane osobe u odnosu iz stavka 1. istog članka, ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi:
Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa, temeljem članaka 76. do 81. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 120/2016):

1. Odvjetnik Antun Missoni, Natka Nodila 12a, OIB: 47985060467
2. OBRT ZA PRANJE RUBLJA “FRESH”, Pomena 10 B, 20226 Goveđari, OIB: 73397192227
3. UGOSTITELJSKI OBRT “SO”, Soline 7, 20226 Goveđari, OIB: 29435488309

Ovaj popis ostaje na snazi do opoziva.

EOJN Registar ugovora 2020-2
EOJN Plan nabave 2020-2

 

Plan nabave za 2024. godinu

Plan-nabave-2023-VI-izmjene-i-dopune

Plan-nabave-2023-V-izmjene-i-dopune

Plan-nabave-IV-izmjene-i-dopune

Plan-nabave-za-2023-III-izmjene-i-dopune

Plan-nabave-za-2023-II-izmjene-i-dopune

Plan-nabave-za-2023-I-izmjene-i-dopune 

Plan-nabave-za-2023
Plan-nabave-za-2022.-VIII-izmjene-i-dopune-6
Plan-nabave-za-2022.-VII-dopune
Plan-nabave-za-2022.-VI-dopune
Plan-nabave-za-2022.-V-izmjene-i-dopune
Plan-nabave-za-2022.-IV-dopune
Plan-nabave-za-2022.-III-dopune
Plan-nabave-za-2022.-II-dopune
Plan nabave za 2022.-I. dopune
Plan nabave za 2022.
Plan nabave za 2021.-VIII. izmjene i dopune
Plan nabave za 2021.-VII. dopune
Plan nabave za 2021.-VI. dopune
Plan nabave za 2021.-V. dopune
Plan nabave za 2021.-IV. izmjene i dopune
Plan nabave za 2021.-III. izmjene i dopune
Plan nabave za 2021.-II. izmjene i dopune
Plan nabave za 2021.-I. izmjene i dopune
Plan nabave za 2021.

Plan nabave za 2020. (704.1 KiB)

Plan nabave za 2020.- I. dopuna
Plan nabave za 2020. -II. izmjene i dopune
Plan nabave za 2020.-III. izmjene
Plan nabave za 2020. -IV. dopune
Plan nabave za 2020.-V. izmjene
Plan nabave za 2020.-VI. dopune

Plan nabave za 2019. (1.5 MiB)
Plan nabave za 2019. godinu – I Izmjena i dopuna (685.9 KiB)

Plan nabave za 2019. godinu – II Izmjena i dopuna (699.4 KiB)
Plan nabave za 2019. godinu – III Izmjena i dopuna (703.1 KiB)
Plan nabave za 2019. godinu – IV Izmjena i dopuna (703.3 KiB)
Plan nabave za 2019. godinu – V Izmjena i dopuna (706.4 KiB)
Plan nabave za 2019. godinu – VI Izmjena i dopuna (736.3 KiB)
Plan nabave za 2018. – II. izmjene i dopune (675.0 KiB)
Plan nabave za 2018. – I. izmjena i dopuna (80.4 KiB)
Plan nabave za 2018. (79.5 KiB)
Plan nabave za 2017. (355.5 KiB)
Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. (422.5 KiB)
II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017 (169.7 KiB)
III. Izmjene i dopune plana nabave za 2017. (446.9 KiB)
Plan nabave za 2016 (231.8 KiB)
Izmjena plana nabave za 2016. (287.8 KiB)
II Izmjena Plana Nabave 2016 (393.7 KiB)
Izmjena i dopuna plana nabave 2015 (248.8 KiB)

Jednostavna nabava

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave (4.1 MiB)
Procedure stvaranja ugovornih obveza u JUNP Mljet (640.8 KiB)
Odluka o pristupanju jednostavnoj (bagatelnoj) nabavi robe i usluga (28.2.2017) (429.9 KiB)

Financije

Financijski plan JUNP Mljet 2024.-2026.

Financijski plan za 2023. – III. izmjene i dopune

Financijski plan za 2023. – II. izmjene i dopune

Financijski plan za 2023.
Financijski plan za 2022. godinu
Obrazac za sudjelovanje u izradi proračuna
Obrazac za sudjelovanje u izradi financijskog plana proračunskog korisnika za razdoblje 2021. – 2023.
IV izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu
III izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu
II izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu
I izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu
Financijski plan za 2021.
Financijski plan za 2020.
I Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu
II Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu

Financijski plan za 2019. (189.5 KiB)
I Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. (202.7 KiB)
II Izmjene i dopune financijskog plana za 2019 (202.3 KiB)
III Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. (206.0 KiB)
IV Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. (207.7 KiB)

Obrazac za sudjelovanje u izradi financijskog plana proračunskog korisnika za razdoblje 2020. – 2022. (72.6 KiB)

II. izmjena i dopuna financijskog plana za 2018. – Opći dio I.
II. izmjena i dopuna financijskog plana za 2018.- Opći dio II. (170.8 KiB)

II. izmjena i dopuna financijskog plana za 2018.- Posebni dio (189.2 KiB)
Financijski plan za 2018. – Opći dio I (164.5 KiB)
Financijski plan za 2018. – Opći dio II (170.7 KiB)
Financijski plan za 2018. – Posebni dio (93.9 KiB)
III. Izmjena financijskog plana za 2017 – Opći dio I (164.8 KiB)
III. Izmjena financijskog plana za 2017. – Opći dio II (170.5 KiB)
III Izmjena financijskog plana za 2017. – Posebni dio (93.4 KiB)
Financijski plan 2018. -2020. (79.5 KiB)
Rebalans II. 2017.- Posebni dio (179.6 KiB)
Rebalans II. 2017.- Bilješke (15.8 KiB)
Rebalans II. 2017.- Opći dio II (168.4 KiB)
Rebalans II. 2017.- Opći dio I (164.7 KiB)

I. Izmjena Financijskog plana – Opći Dio I (363.3 KiB)
I. Izmjena Financijskog plana – Opći Dio II (384.9 KiB)
I. Izmjena Financijskog plana – Posebni Dio (411.4 KiB)
Financijski plan – opći dio I 2017 (373.9 KiB)
Financijski plan – opći dio II 2017 (379.2 KiB)
Financijski plan – poseban dio 2017 (420.5 KiB)
Financijski plan – bilješke 2017 (311.2 KiB)
Financijski plan – opći dio I 2016 (254.5 KiB)
Financijski plan – opći dio II 2016 (260.4 KiB)
Financijski plan – posebni dio 2016 (353.9 KiB)
Rebalans Financijskog plana – opći dio I 2016. (238.6 KiB)
Rebalans Financijskog plana – opći dio II 2016. (260.7 KiB)
Rebalans Financijskog plana – posebni dio 2016. (356.8 KiB)
NP Mljet – Financijski plan za 2015. (202.2 KiB)
2. izmjena i dopuna Financijskog Plana 2015 – opći dio 1 (206.6 KiB)
2. izmjena i dopuna Financijskog Plana 2015 – opći dio 2 (193.0 KiB)
2. izmjena i dopuna Financijskog Plana 2015 – posebni dio (314.0 KiB)
3. izmjena i dopuna Financijskog Plana 2015 – opći dio 1 (52.2 KiB)
3. izmjena i dopuna Financijskog Plana 2015 – opći dio 2 (57.7 KiB)
3. izmjena i dopuna Financijskog Plana 2015 – posebni dio (88.9 KiB)
NP Mljet – Financijski plan za 2014. (223.8 KiB)

Izvješća

Financijski izvještaj za 2023.

Bilješke uz godišnje financijsko izvješće – JU NP Mljet za 2023. godinu

Financijski izvještaj za 2022.
Bilješke uz godišnje financijsko izvješće JU NP Mljet za 2022.Financijski izvještaj za 2021.
Bilješke uz godišnje financijsko izvješće JU NP Mljet za 2021.Financijski izvještaj za 2020.g.
Bilješke uz godišnje financijsko izvješće JU NP Mljet za 2020.

Financijski izvještaj za 2019. (1.2 MiB)

Bilješke uz financijski izvještaj za 2019.
Financijski izvještaj za 2018.
Bilješke uz financijski izvještaj za 2018.

Financijski izvještaj za 2017. (1.2 MiB)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika-JUNP Mljet 2017. (1.2 MiB)

Bilješke uz financijski izvještaj za 2017-1
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2016.
Bilješke uz financijski izvještaj za 2016.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2015. (1.2 MiB)

Bilješke uz financijski izvještaj za 2015.

Izvještaj o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja JUNP Mljet

Izvještaj o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja JUNP Mljet za 2022.
Izvjeptaj o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korštenja JUNP Mljet za 2021.
Izvještaj o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja JUNP Mljet za 2020.
Izvještaj o ostvarivanju godišnjeg plana upravljanja, godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja JUNP Mljet za 2019.

Izvještaj o ostvarivanju godišnjeg plana upravljanja, godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja JUNP Mljet za 2018. (1.7 MiB)
Izvještaj o ostvarivanju godišnjeg plana upravljanja, godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja JUNP Mljet za 2017. (228.0 KiB)
Izvještaj o ostvarivanju godišnjeg plana upravljanja, godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja JUNP Mljet za 2016. (1.2 MiB)
Izvještaj o ostvarivanju godišnjeg plana upravljanja, godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja JUNP Mljet za 2015. (494.0 KiB)

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijana u 2023. godini

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u 2022. godini
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u 2021. godini
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godini

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (211.3 KiB)

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (212.9 KiB)
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (212.8 KiB)
Godisnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (212.9 KiB)
Godisnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu (212.6 KiB)

Plan upravljanja Nacionalni park Mljet

Plan upravljanja 2017. – 2026. (5.7 MiB)

Prijedlog Plana upravljanja zaštićenim područjem i područjima ekološke mreže (PU6107) MLJET

Plan upravljanja 6107
PU6107_izvjesce_javna_rasprava_final

Dokumenti za javnu raspravu o Prijedlogu Plana upravljanja NP Mljet

Odluka o donošenju Plana upravljanja Nacionalnog parka Mljet za razdoblje od 2017. do 2026. (113.1 KiB)
Izvješće o Javnoj raspravi o prijedlogu Plana upravljanja (15.0 MiB)
Zapisnik s Javnog izlaganja Prijedloga plana upravljanja (1.7 MiB)
1 Nacrt Plana Upravljanja JU NP Mljet 2017 2026 (2.2 MiB)
2 Tablica Ciljeva i akcijskih planova 2017. do 2026. (288.0 KiB)
3 Ciljevi i mjere za stanista i vrste 2017. do 2026. (147.9 KiB)
Obavijest o provođenju javne rasprave (223.1 KiB)