Ovogodišnja istraživanja u sklopu monitoringa ptica značajnih za Nacionalni park Mljet započeta su prošli vikend (17.-18. veljače) provjeravanjem kolonije morskih vranaca pod vodstvom dr. sc. Luke Jurinovića, mag. biol., voditelja ornitoloških istraživanja u Parku od 2001. godine.

Svake godine sustavno se prati dinamika populacija šest vrsta ptica koje su prepoznate kao značajne za NP Mljet: morski vranac (sredozemna podvrsta) Phalacrocorax aristotelis desmarestii, sredozemni galeb Larus audouinii, galeb klaukavac Larus michahellis, crvenokljuna čigra Sterna hirundo, škanjac osaš Pernis apivorus i sivi sokol Falco peregrinus. Osim galeba klaukavca, sve ostale navedene vrste nalaze se na Dodatku I Direktive o pticama EU (EU Birds Directive), na osnovu koje se određuju Natura 2000 područja očuvanja značajna za ptice, kao što je i HR1000037 SZ dio NP Mljet.

Obiđena su sva gnjezdilišta morskih vranaca i popisane brojnosti. Većina parova je bila na jajima ili na jako malim pilićima.

Usput su popisivane i druge vrste poput sredozemnih galebova. Pronađeno je 12 jedinki koje se u Parku zadržavaju tijekom zime. Jedna od njih imala je žuti prsten E4, a prstenovana je u gnijezdu u NP Mljet 2007. godine.

Tijekom obilaska Parka, na otočiću Galicija zabilježen je i odrasli galeb klaukavac s narančastim prstenom 2N6H, koji je prstenovan na gnijezdu u Parku prirode Lastovsko otočje 2019. godine te odrasli galeb klaukavac sa žutim prstenom S04X, prstenovan kao mladunac u gnijezdu upravo na Galiciji 2012. godine.

Zanimljivo je da je tijekom obilaska akvatorija Parka zabilježen i bucanj.

Tekst i fotografije: dr. sc. Luka Jurinović, mag. biol.