Odluka o imenovanju predsjednice Upravnog vijeća JUNP Mljet od 24.1.2024.

Odluka o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća JUNP Mljet od 24.1.2024.

Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Ustanove od 8.3.2022.
Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća JUNP Mljet od 23.2.2022.
Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća JUNP Mljet od 27.4.2020.

Odluka o imenovanju predsjednika i dijela članova Upravnog vijeća JUNP Mljet od 14.8.2017. (164.7 KiB)
Odluka o razrješenju predsjednika i dijela članova Upravnog vijeća JUNP Mljet od 14.8.2017. (118.4 KiB)
Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove “Nacionalni park Mljet” od 16. prosinca 2016. (199.2 KiB)
Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove “Nacionalni park Mljet” od 26. travnja 2016. (293.5 KiB)

2024.

2023.

Javna ustanova „Nacionalni park Mljet“ obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi, na temelju izjava o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa, kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima predstavnici naručitelja iz članka 13. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njima povezane osobe u odnosu iz stavka 1. istog članka, ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi:
Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa, temeljem članaka 76. do 81. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 120/2016):

1. Odvjetnik Antun Missoni, Natka Nodila 12a, OIB: 47985060467
2. OBRT ZA PRANJE RUBLJA “FRESH”, Pomena 10 B, 20226 Goveđari, OIB: 73397192227
3. UGOSTITELJSKI OBRT “SO”, Soline 7, 20226 Goveđari, OIB: 29435488309

Ovaj popis ostaje na snazi do opoziva.