U okviru projekta: „Razvoj sustava praćenja stanja vrsta i stanišnih tipova“, Grupa predmeta nabave 14: „Izrada i razvoj programa praćenja za pijavice“, kojeg za potrebe Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) provode Društvo za istraživanje i očuvanje prirodoslovne raznolikosti Hrvatske (ADIPA) i Gradski muzej Varaždin (GMV) kroz 28.-29. kolovoza 2022. godine, od strane tročlanog stručnog tima, provedeno je sustavno istraživanje pijavica roda Hirudo na Sobranskoj i Blatskoj blatini te na slatini kod Kozarice.

Kroz terenska istraživanja analizirana su staništa, mjereni mikroklimatski čimbenici te korištenjem više metoda (vizualni pregled staništa, vabljenje te postavljanje živolovki), lovljeni su primjerci medicinskih pijavica, inače Natura 2000 vrsta.

Istraživanja su rezultirala pronalaskom više primjeraka pijavica, koje su na osnovi eksternih morfoloških karaktera određene kao vrsta Hirudo verbana Carena, 1820 (leg. i det. R. Ozimec), isključivo u Blatskoj blatini, dok u ostalima nisu utvrđene.

Ovaj nalaz na otoku Mljetu prvi je potvrđeni nalaz roda Hirudo na području Dalmacije u 21. stoljeću. Iako je nekada Dalmacija, a posebno područje Neretve, bila čuvena po lovljenju i prodaji živih medicinskih pijavica, očito je došlo do drastičnih promjena ekoloških uvjeta na dosadašnjim staništima, koje su rezultirale posvemašnjim lokalnim pa i regionalnim izumiranjem vrste.

Tekst i fotografija: Roman Ozimec (mag. sc. biol. et oecol. mag. agr.)