U okviru projekta SEALeveL, Hrvatske zaklade za znanost, na otoku Mljetu provedeno je uzorkovanje u kopnenoj špilji (Mala špilja) i rekognosciranje morskih špilja (Biskup, Zavrti i Rikavica) i anhialine jame Bjejajka. 

Do sada su već utvrđene paleoklimatske promjene tijekom holocena i pleistocena (razdoblje od prije 2,5 milijuna godina do danas) na osnovu uzorkovanog stalagmita iz Male špilje, a cilj je bio utvrditi postoje li i u ostalim objektima sige pogodne za korištenje u  rekonstrukciji promjene morske razine i paleookolišnih promjena.

U istraživanju su sudjelovali voditeljica tima za istraživanje špilja i siga Prof. dr. sc. Nina Lončar sa Sveučilišta u Zadru i suradnik na projektu Marko Baričević, dipl. ing. el. Tijekom boravka u NP Mljet istraživači su snimili i puža bačvaša (Tonna galea) kako polaže jajašca te su snimljeni materijal velikodušno ustupili Parku.

Za više o navedenoj temi pogledajte: 

https://www.croris.hr/crosbi/publikacija/prilog-casopis/304358

https://hrcak.srce.hr/file/394966

https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/4939