Djelatnici Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita su u razdoblju od 10. – 15. rujna 2022.g. proveli terenski dio istraživanja kako bi utvrdili trenutno stanje priobalnih zajednica riba na području akvatorija NP Mljet i okolnog područja bez dodatne zaštite.

Uvid u stanje očuvanosti ihtiozajednica dobiven je korištenjem nedestruktivne metode proučavanja morskog okoliša, tzv. vizualnim cenzusom. Vizualni cenzus standardizirana je ronilačka metoda kojom se izravnim opažanjem pod vodom prikupljaju podaci o brojnosti i veličini priobalnih vrsta riba, te je zbog svoje nedestruktivnosti osobito pogodna za istraživanja u zaštićenim morskim područjima.

Istraživanjem će se osim uvida u trenutno obilje, sastav i strukturu ihtiofaune Mljeta, također dobiti i podloga za evaluaciju učinkovitosti zaštićenog morskog područja s obzirom na različitu razinu reguliranja ribolovnih aktivnosti u njemu.