• Autor objave:
  • Kategorija objave:Novosti

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je Rješenje o imenovanju dipl. ing. Ivana Sršena novim ravnateljem Javne ustanove „Nacionalni park Mljet“ na razdoblje od četiri godine.

 

Na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice objavljen 23. kolovoza 2017. godine pristiglo je pet prijava, od čega su sve bile pravovaljane. Stručno povjerenstvo, koje je imenovao ministar, je nakon uvida u dostavljenu natječajnu dokumentaciju objavilo poziv na razgovore s kandidatima. Na razgovore su se odazvali svi kandidati, koji su predstavili svoj program rada za mandatno razdoblje.

 

Nakon provedenih razgovora Povjerenstvo je sastavilo Izvješće o provedenom javnom natječaju, u kojemu je kandidat Ivan Sršen ostvario najviši broj bodova. U svom programu rada i razvoja za mandatno razdoblje kao glavne ciljeve ističe prikupljanje i obrađivanje podataka u vezi sa zaštitom prirode i utjecajima na zaštićeno područje i ekološku mrežu Natura 2000, odgojno obrazovne i promidžbene aktivnosti, programe i projekte u području zaštite prirode te daljnje jačanje suradnje na lokalnoj razini i Općinom Mljet.

 

http://www.dubrovniknet.hr/novost.php?id=56386#.WdTKUoTyjcs