KLASA: 112-12/23/01/06

URBROJ: 2117-01-23-01

Goveđari, 17.11.2023. godine

Na temelju članka 134. stavka 1. točke 7. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) i članka 14. stavak 1. podstavak 7. i članka 28. Statuta Javne ustanove “Nacionalni park Mljet”, Suglasnost za zapošljavanje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 112-01/22-01/04, URBROJ:517-02-1-1-1-22-211 od 28.10.2022. godine i Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove “Nacionalni park Mljet” KLASA: 007-01/23-02-13, URBROJ: 2117-08-23-03 od 29.09.2023. godine, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE

GLAVNOG ČUVARA – VODITELJ ODJELA ČUVARA PRIRODE

Uvjete natječaja možete preuzeti na poveznici niže:

Natječaj je otvoren do 12.12.2023. godine.