KLASA:0007-01/23-02/14

URBROJ:2117-08-23-05-02

Goveđari, 17.11.2023.

Na temelju članka 24. stavak 1. i stavak 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA:112-01/22-01/04, URBROJ: 2117-08-23-05 od 17.11.2023. godine, ravnatelj raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR POMOĆNIKA RAVNATELJA

Uvjete natječaja možete preuzeti na poveznici niže:

Natječaj traje do 27.11.2023.