Temeljem članka 21. i 22. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Mjet“ i Odluke o raspisivanju javnog poziva za iskazivanje interesa za sufinaciranje kupnje električnih vanbrodskih pogonskih motora, KLASA: 402-05/23-01/02, UR.BROJ: 2117-01-23-01 od 06.09.2023. godine, ravnatelj raspisuje

Javni poziv lokalnom stanovništvu Nacionalnog parka Mljet za iskazivanje interesa za nabavku električnog vanbrodskog pogonskog motora

Temeljem Odluke o sufinanciranju kupnje električnih vanbrodskih pogonskih motora, KLASA: 402-05/23-01/02, UR.BROJ: 2117-01-23-01. od 06.09.2023. godine, Javna ustanova „Nacionalni park Mljet“ objavljuje Javni poziv lokalnom stanovništvu Nacionalnog parka Mljet za iskazivanje interesa za nabavku električnog vanbrodskog pogonskog motora.

U cilju zaštite i očuvanja povoljnog stanja morskog ekosustava Nacionalnog parka Mljet, a ujedno i smanjenja onečišćenja okoliša kroz smanjenje emisije CO2, sufinanciranjem kupnje električnih vanbrodskih pogonskih motora potiče se ekološki prihvatljiva plovidba u zaštićenom području.

Pravo iskazivanja interesa imaju stanovnici koji su vlasnici plovila s prebivalištem na području NP Mljet.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od objave javnog poziva, odnosno od  08. do 22. rujna 2023. godine.

Interes se iskazuje putem prijave dostavljene na službenu e-mail adresu: np-mljet@np-mljet.hr ili dolaskom u prostorije Javne ustanove „Nacionalni park Mljet“, Ured stručne službe, na adresi Pristanište 6.

                                                                                              JAVNA USTANOVA „NACIONALNI PARK MLJET“