Temeljem članka 21. i 22. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Mjet“ i Odluke o raspisivanju javnog poziva proizvodačima električnih vanbrodskih pogonskih motora, KLASA: 402-05/23-01/03, UR.BROJ: 2117-01-23-01 od 06.09.2023. godine, ravnatelj raspisuje

Javni poziv proizvođačima za održavanje prezentacije za lokalnu zajednicu Nacionalnog parka Mljet o električnim vanbrodskim pogonskim motorima

Temeljem Odluke o raspisivanju javnog poziva proizvodačima lektričnih vanbrodskih pogonskih motora, KLASA: 402-05/23-01/03, UR.BROJ: 2117-01-23-01, od 06.09.2023. godine, Javna ustanova „Nacionalni park Mljet“ objavljuje Javni poziv proizvođačima za održavanje prezentacije za lokalnu zajednicu Nacionalnog parka Mljet o električnim vanbrodskim pogonskim motorima.

U cilju zaštite i očuvanja povoljnog stanja morskog ekosustava Nacionalnog parka Mljet, a ujedno i smanjenja onečišćenja okoliša kroz smanjenje emisije CO2, sufinanciranjem kupnje električnih vanbrodskih pogonskih motora potiče se ekološki prihvatljiva plovidba u zaštićenom području.

Kako bi se detalji o električnim vanbrodskim pogonskim motorima približili lokalnom stanovništvu NP Mljet, pozivaju se proizvođačii predstavnici proizvođača da održe prezentaciju za javnost u NP Mljet.

Rok za podnošenje prijave je 5 dana od objave javnog poziva, odnosno od  08. do 12. rujna 2023. godine.

Interes se iskazuje putem prijave dostavljene na službenu e-mail adresu: np-mljet@np-mljet.hr.

                                                                                              JAVNA USTANOVA „NACIONALNI PARK MLJET“