KLASA: 320-03/23-01/02

UR. BROJ: 2117-01-23-53

Goveđari, 4. prosinca 2023. godine

Na temelju članka 6. Pravilnika o poticajima za poljoprivrednike i stočare na području Nacionalnog parka Mljet, KLASA: 612-07/22-01/594, URBROJ: 2117-01-22-01 od 19. 10. 2022. godine i Odluke o raspisivanju javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja poljoprivrednicima i stočarima KLASA: 320-03/23-01/02, URBROJ: 2117-01-23-02 od  31. 07. 2023. godine, raspisuje se

JAVNI POZIV

vlasnicima / posjednicima poljoprivrednog zemljišta na području Nacionalnog parka Mljet za dodjelu ogradnog materijala

Prijava za dodjelu ogradnog materijala iskazuje se putem obrasca koji je dostupan na službenoj web stranici i u uredu Stručne službe (Pristanište 6). Obrazac je potrebno predati u pisanom obliku u ured Stručne službe ili poslati na službenu e-mail adresu: np-mljet@np-mljet.hr. Rok za podnošenje prijave je 7 dana od objave javnog poziva – 11. 12. 2023.g.

Na osnovu pristiglih zahtjeva komisija će obići prijavljene poljoprivredne površine, izvršiti pregled te procijeniti zadovoljava li stanje na terenu potrebu za dodjelom ogradnog materijala. Slijedom  navedenog komisija će donijeti odluku o dodjeli ovisno o broju zahtjeva i količini ogradnog materijala kojom Ustanova raspolaže.

Napominje se kako ogradni materijal neće biti dodijeljen prijaviteljima koji prethodno dodijeljeni ogradni materijal nisu ugradili. Rok za postavljanje dodijeljenog ogradnog materijala je 3 mjeseca, nakon isteka roka, neugrađeni ogradni materijal, tražitelj je dužan vratiti Ustanovi. Osim toga, prijaviteljima,  koji prethodno dodijeljeni ogradni materijal nisu ugradili ni vratili Javnoj ustanovi „Nacionalni park Mljet“, neće biti isplaćeni poticaji za poljoprivredu i stočarstvo, kao ni dodijeljen ogradni materijal u budućnosti.

                                                                                                                                                                Ravnatelj:

                                                                                                                                           Ivan Sršen, dipl.ing.