KLASA: 320-03/24-01/02

UR. BROJ: 2117-01-24-02

Goveđari, 8. siječnja 2024. godine

Na temelju članka 7. Pravilnika o poticajima za poljoprivrednike i stočare na području Nacionalnog parka Mljet, KLASA: 011-01/23-01/03, URBROJ: 2117-01-23-01 od 22. prosinca 2023. godine i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu sadnica autohtonih sorti vinove loze, KLASA: 320-03/24-01/02, UR. BROJ: 2117-01-24-01 od 8. siječnja 2024. godine,

raspisuje se

JAVNI POZIV

vlasnicima / posjednicima poljoprivrednog zemljišta na području otoka Mljeta

za dodjelu sadnica autohtonih sorti vinove loze uz simboličnu naknadu od 0,5 € po sadnici

Prijava za dodjelu sadnica autohtonih sorti vinove loze iskazuje se putem obrasca koji je dostupan na službenoj web stranici i u uredu Stručne službe (Pristanište 6).

Obrazac je potrebno predati u pisanom obliku u ured Stručne službe ili poslati na službenu e-mail adresu: np-mljet@np-mljet.hr. Rok za podnošenje prijave je 7 dana od objave javnog poziva – 9. 1. 2024. g.

Pravo iskazivanja interesa imaju pravne  (trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, domaće radinosti, OPG-ovi) i fizičke osobe s prebivalištem na otoku Mljetu.
Sadnice autohtonih sorti vinove loze dodjeljivat će se uz simboličnu naknadu od 0,5 € po sadnici.

Slijedom navedenog komisija će donijeti odluku o dodjeli ovisno o broju zahtjeva i broju sadnica s kojima Ustanova raspolaže.

                                                                                                                               RAVNATELJ:

                                                                                                                           Ivan Sršen, dipl.ing.