Javna ustanova “Nacionalni park Mljet objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za sadnice mljetskih autohtonih sorti vinove loze za sadnju u 2023. godini. Suradnjom NP Mljet i Agronomskog fakulteta napravljene su i podijeljene prve sadnice mljetskih autohtonih sorti vinove loze mrkuše i kuljenače lokalnim poljoprivrednicima u veljači 2022., a ovim putem NP Mljet prikuplja informaciju o broju zainteresiranih poljoprivrednika i potrebnom broju sadnica mljetskih autohtonih sorti vinove loze.

KLASA: 320-03/23-01/01

UR. BROJ: 2117-01-23-01

Goveđari, 26. siječnja 2023.

Javni poziv za iskaz interesa za sadnice mljetskih autohtonih sorti vinove loze za sadnju u 2023. godini

Predmet javnog poziva:

Predmet Javnog poziva je iskazivanje interesa za sadnice vinove loze mljetskih autohtonih sorti. Iskaz interesa je informativne naravi za Javnu ustanovu „Nacionalni park Mljet“ s ciljem prikupljanja informacija o potražnji za sadnicama.

Pravo iskazivanja interesa imaju pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, domaće radinosti, OPG-ovi) s prebivalištem na otoku Mljetu.

Interes se iskazuje putem obrasca koji je sastavni dio ovog Javnog poziva.

Obrazac se dostavlja na e-mail adresu:

np-mljet@np-mljet.hr

Slanje obrasca nije garancija za dobivanje sadnica, koje će biti sufinancirane od strane Javne ustanove „Nacionalni park Mljet“.

Rok za prijavu je 8 dana od objave poziva.

                                                                                                    Ravnatelj:

                                                                                            _________________________

                                                                                                   Ivan Sršen, dipl. ing.