Klasa: 112-01/23-01/04
Ur.broj: 2117-06-23-01
Goveđari, 17. svibnja 2023.


JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA SEZONSKI RAD PREKO STUDENTSKIH I UČENIČKIH UGOVORA


U posjetiteljskoj sezoni 2023. Javna ustanova “Nacionalni park Mljet” traži studente i učenike za:


Rad na info punktovima (Pomena, Vrbovica, Polače, Info punkt, Mali most)
• poznavanje minimalno 1 svjetskog jezika,
• komunikativnost, odgovornost te sklonost timskom radu,
• poznavanje rada na računalu.

Ispomoć u davanju informacija posjetiteljima i kontroli ulaznica

• poznavanje minimalno 1 svjetskog jezika,
• komunikativnost, odgovornost te sklonost timskom radu,
• poznavanje rada na računalu.

Rad na brodovima za prijevoz posjetitelja po Velikom jezeru
• poznavanje minimalno 1 svjetskog jezika,
• komunikativnost, odgovornost te sklonost timskom radu,
• poznavanje rada na računalu.


Molimo zainteresirane da iskažu svoj interes za rad u sezoni 2023. te u prijavi obavezno pošalju životopis, naznače za koji posao se prijavljuju te datum početka i prestanka rada.

Prijavu poslati najkasnije do 01. lipnja 2023. g. na e-mail: np-mljet.hr@np-mljet.hr ili na adresu Javna ustanova „Nacionalni park Mljet“, Pristanište 2, 20226  Goveđari, s naznakom „sezonski rad – studenti/učenici“.