KLASA: 612-07/22-01/42
UR. BROJ: 2117-01-22-01

U Goveđarima, 04.02.2022.g.

Javni poziv za prikupljanje podataka o programima i manifestacijama radi uvrštavanja u jedinstveni pregled događanja tijekom 2022. 

I.

U cilju razvoja kulture te obogaćivanja turističke ponude TZO Mljet i JUNP Mljet suzainteresirani da na njihovom području u 2022. g. budu provedeni javni programi i manifestacije kao cjelovito definirana i javnosti pravodobno prezentirana lokalna ponuda u kulturi i zabavi, a na način da se njihova održavanja što bolje međusobno usklade u pogledu termina, lokacija, vrste programa i publike (tzv. kalendar događanja). 

II.

Pravo podnošenja prijava na ovaj Javni poziv imaju sve registrirane udruge građana, ustanove u kulturi, samostalni umjetnici, fizičke osobe, kulturno-umjetničke organizacije ili drugi predlagatelji, koji mogu jamčiti da će osigurati izvođenje ponuđenog programa prema usvojenom rokovniku i pravilima struke, a što će se utvrditi pojedinačnim rasporednom u zajedničkoj publikaciji – promotivnom materijalu.

III.

Radi što bolje pripreme i organizacije te izrade zajedničke prezentacije potrebno je da se prijedlozi svih programa i događanja dostave najkasnije do 30.travnja 2022 godine.

Prijave dostavljene izvan roka navedenog u ovom Javnom pozivu neće se razmatrati i uvrštavati u programe koji će se zajednički objaviti. 

IV.

Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa i njihovo postavljanje u kalendar događanja provodi Turistička zajednica općine Mljet i Javna ustanova „Nacionalni park Mljet“. 

V.

Prijave se podnose na odgovarajućim obrascima, koje se može preuzeti u uredima TZ ili na www.mljet.hr ili www.np-mljet.hr

Popunjene obrasce dostaviti u urede TZ-a ili  e-mail: tz.mljet@du.t-com.hr ili na turizam@np-mljet.hr

Ovaj je poziv objavljen na Službenoj web stranici TZO Mljet ( www.mljet.hr ) i na Službenoj web stranici NP Mljet (www.np-mljet.hr)