Lokalna akcijska grupa “LAG 5” otvara Javno savjetovanje za 4. izmjenu Lokalne razvojne strategije. Pozivamo sve zainteresirane dionike da ispune online upitnik kako bismo zajedno osigurali da još bolje odgovorimo potrebama dionika i ostvarenju razvojnih ciljeva i vizije LAG 5 područja.
Online informativna radionica o natječajima iz Lokalne razvojne strategije će se održati u petak 24.04.2020. u 10:00 sati. Moći ćete ju pratiti na ovoj poveznici.

Lokalna razvojna strategija (LRS) je strateški dokument LAG-a 5, usklađen s ciljevima LEADER-a i PRR RH, izrađen 2016. Na temelju analize stanja, identificiranih razvojnih problema i mogućnosti ali i prednosti područja, dionici i članovi su utvrdili viziju i strateške ciljeve razvoja LAG-a 5. Definirali su i mjere i tipove operacija/razvojne projekte čija će provedba osigurati ostvarenje ciljeva i doprinijeti ostvarenju vizije LAG-a 5.
Javnim savjetovanjem će se ispitati interes za prijavu na pojedine natječaje predviđene LRS-om. Sukladno rezultatima, sredstva predviđena LRS-om za provedbu pojedinih mjera/tipova operacija realocirat će se na mjere za koje se pokaže veći interes te će se mijenjati i iznos potpore za provedbu razvojnih projekata. Na taj način ćemo osigurati da provedba LRS što bolje odgovara potrebama dionika i rezultira boljim i bržim ispunjenjem definiranih razvojnih ciljeva.
Pregled mjera/tipova operacija:
1. TO 1.1.1. (TO 4.1.1. PRR-a RH) Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
Svrha: Ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja u nove i inovativne tehnologije doprinijet će smanjenju troškova proizvodnje i poboljšanju kvalitete poljoprivrednih proizvoda, kao i otvaranju novih radnih mjesta i njihovoj održivosti.
Intenzitet potpore: do 50% prihvatljivih troškova projekta. Za mlade poljoprivrednike intenzitet potpore uvećava se za 20%.
Najniža vrijednost potpore po projektu: 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
2. TO 1.1.4. (TO 6.3.1. PRR-a RH) Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
Svrha: Pomoć malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu, u svrhu zarade dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području.
Visina potpore po projektu iznosi 15.000 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti.
Intenzitet potpore: do 100% prihvatljivih troškova. Potpora se dodjeljuje u obliku paušalnog iznosa.
3. TO 2.1.2. (TO 6.4.1. PRR-a RH) Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
Svrha: Razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.
Intenzitet potpore: do 70% prihvatljivih troškova.
Najniža vrijednost potpore: 25.000,00 EUR.

Kako bismo što bolje informirali zainteresirane dionike o mjerama/tipovima operacija iz LRS, u petak 24.04.2020. u 10:00 sati ćemo održati online informativnu radionicu koju ćete moći pratiti na ovoj poveznici.
Pozivamo vas da ispunite online upitnik, kako bismo zajedno osigurali da još bolje odgovorimo potrebama dionika i ostvarenju razvojnih ciljeva i vizije LAG 5 područja.
Za sva pitanja slobodno se obratite na e-mail ured@lag5.hr.