• Autor objave:
  • Kategorija objave:Novosti
Ministarstvo turizma Republike Hrvatske je objavilo Javni poziv za kandiniranje projekata zbog konkurentnosti turističkog gospodarstva u skladu sa Strategijom razvoja turizma RH do 2020. godine. Cilj je unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, održivi razvoj, zeleni turizam i razvoj posebnih oblika turizma (zdravstvenog, kulturnog, cikloturizma, nautičkog, kongresnog, ruralnog). Uz glavni cilj povećanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma, Program treba doprinijeti ostvarenju i slije dećih strateških ciljeva turističkog razvoja:
poboljšanju strukture i kvalitete smještaja
novom zapošljavanju
realizaciji novih investicija
povećanju turističke potrošnje
razvoju turizma na turistički nerazvijenim područjima
produljenju sezone do cjelogodišnjeg turizma
Prihvatljivi prijavitelji su:
– subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)
– poljoprivredna gospodarstva i OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva

 

Javni poziv kao i obrasce za prijavu možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414