Međunarodni dan bioraznolikosti kao i Dan zaštite prirode u RH obilježava se 22. svibnja svake godine. Na Zemlji je do sada evidentirano oko 1,75 milijuna vrsta, ali prava brojka je znatno veća. Zbog širenja ljudske populacije koja je često praćena aktivnostima koje negativno utječu na ostatak živog svijeta, smatra se da danas vrste izumire i do tisuću puta brže nego što bi se to događalo da nema utjecaja čovjeka. Svako narušavanje stabilnosti ekosustava ima dalekosežne posljedice koje je ponekad teško i predvidjeti pa je stoga zaštita bioraznolikosti i očuvanje okoliša preduvjet za zdravu i održivu budućnost. Zaštićena područja poput Nacionalnog parka Mljet imaju upravo tu ulogu, kako bi se barem na nekim područjima u svijetu osiguralo neometano odvijanje ekoloških procesa te zaštita biljnih i životinjskih vrsta.