• Autor objave:
  • Kategorija objave:Novosti

DEŠA – Dubrovnik kroz projekt „Mljet – Odise(j)a mediteranea“ čiji je nositelj Nacionalni park Mljet, započela je početkom prvog tjedna listopada sa radionicama za podizanje ekološke svijesti lokalnog stanovništva – Korištenje otočnih resursa za održivu budućnost. Kroz dobno prilagođene edukativne i interaktivne radionice „Mislim, dakle recikliram“ učenice i učenici osnovne škole i područne škole na Mljetu upoznali su se sa problemima neodgovornog odlaganja otpada, načinima očuvanja i posljedicama zanemarivanja okoliša, primarnom selekcijom te ih se potaknulo na odvajanje otpada u razredu.

Autor teksta i fotografija: DEŠA- Dubrovnik