Od travnja 2022. godine Javna ustanova “Nacionalni park Mljet” provodi monitoring eutrofikacije putem satelita s fokusom na Veliko i Malo jezero te Polače. Projekt se provodi u suradnji s tvrtkom SEA CRAS j.d.o.o. specijaliziranoj za prikupljanje i analizu satelitskih podataka.

Eutrofikacija je pojava koja simbolizira pojačanu biološku aktivnost u produkciji fitoplanktona zbog povećanja koncentracije nutrijenata pogodnih za rast algi i planktona. Laički rečeno more se zazeleni. Praćenjem ove pojave tijekom cijele godine možemo utvrditi dinamiku razvoja fitoplanktona kao i ljudski utjecaj na obogaćivanje mora hranjivim solima.