Članovi Hrvatskog biospeleološkog društva u suradnji s Javnom ustanovom “Nacionalni park Mljet” vrše monitoring špiljske faune u speleološkim objektima na otoku Mljetu koji su ujedno i Natura 2000 lokaliteti (Ostaševica, Movrica, Velika špilja, Jama pod Sv. Spasom, Zaglavica, Polušpilja kod Sobre). Također se vrše i istraživanja nekoliko morskih špilja koje do sada nisu bile obrađene. Ovaj monitoring se provodi u svrhu što kvalitetnije izrade Plana upravljanja za Natura 2000 područja na otoku Mljetu te s ciljem dugoročnog praćenja stanja u ovim osjetljivim staništima.