• Autor objave:
  • Kategorija objave:Novosti

Javna ustanova “Nacionalni park Mljet” raspisuje jednostavnu nabavu jednog teretnog vozila. Ponude se mogu dostaviti do 03.01.2018. u 10h.

 

Poziv i dokumentacija vezane za jednostavnu nabavu se nalaze na poveznici niže:

 

Nabava terenskog vozila