Nakon održanog predavanja na temu “Pripreme za berbu i preradu grožđa” sredinom kolovoza u Babinom Polju, gdje je profesor Marko Karoglan upoznao vinogradare i vinare s Mljeta o pravilnom određivanju roka berbe, pripremi potrebnog alata, te preporučio kako preraditi grožđe na odgovarajući način i pokrenuti fermentaciju sukladno pravilima struke suradnja se nastavlja i ovih dana na području Nacionalnog parka Mljet. Prije dva dana krenulo je obilježavanje autohtonih sorti vinove loze – mrkuše i kuljenače, za koje smo prošle godine ustanovili da je riječ o izvornim, mljetskim sortama.

Javna ustanova “NP Mljet” već dulji niz godina potiče tradicionalnu poljoprivredu kroz subvencije lokalnom stanovništvu za obnovu maslinika i vinograda kroz poticaje, a za autohtone mljetske sorte vinove loze će se poticaji utrostručiti. Cilj subvencija je zaštita tradicijskih vrijednosti, ali i očuvanje mljetskih sorti.