• Autor objave:
  • Kategorija objave:Novosti

Na temelju članka 134. st. 1. al. 6. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/2013) i članaka 14. st. 1. al. 6. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Mljet«, Upravno vijeće Javne ustanove »Nacionalni park Mljet« raspisuje natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove »Nacionalni park Mljet«.

Oglas se nalazi na sljedećoj poveznici:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8224852.html