• Autor objave:
 • Kategorija objave:Novosti

Javna ustanova „Nacionalni park Mljet“ organizira natječaj za NAJBOLJU FOTOGRAFIJU NP MLJET koja obuhvaća prirodne, kulturne i tradicijske baštine ili rekreativne i sportske aktivnosti na području NP Mljet.

 

NATJEČAJ OTVOREN: od 29. KOLOVOZA 2019.

ROK ZA DOSTAVU FOTOGRAFIJA: do 15. RUJNA 2019. do 10:00 h

 

UVJETI NATJEČAJA:

 1. Pravo sudjelovanja imaju svi ljubitelji fotografije (fizičke osobe)
 2. Autori mogu na natječaj prijaviti više fotografija te moraju biti svrstane u jedan od 3 kriterija: 1. prirodne ljepote, 2. kulturno povijesni spomenici i tradicija 3. rekreativne i sportske aktivnosti
 3. Fotografije moraju biti u JPG formatu, minimalnih dimenzija 3000 x 2000 piksela
 4. Fotografije smiju biti obrađene u programima za uređivanje fotografije, ali do

mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja

 1. Fotografije ne smiju imati potpise, natpise, oznake, vodene žigove ili druga

obilježja

 1. Fotografije moraju biti snimljene isključivo na području Nacionalnog parka Mljet, a

svaki autor/ica je odgovoran za snimljeni materijal i garantira da je fotografija

snimljena na spomenutoj lokaciji

 1. Fotografije koje ne udovoljavaju tehničkim propozicijama neće biti prihvaćene
 2. Prijava na natječaj se ne naplaćuje

 

IZBOR FOTOGRAFIJE

Povjerenstvo će izvršiti odabir triju najljepših fotografija Odabrane fotografije od strane povjerenstva, bit će objavljene na službenoj Facebook stranici NP Mljet i službenoj Internet stranici Parka te nagrađene sljedećim nagradama:

PRVO MJESTO – 4 višednevne ulaznice za NP Mljet i poklon paket

DRUGO MJESTO – 2 višednevne ulaznice za NP Mljet i poklon paket

TREĆE MJESTO –poklon paket

 

KAKO POSLATI FOTOGRAFIJU?

 1. Fotografije poslati na adresu elektroničke pošte turizam@np-mljet.hr uz podatke o autoru.
 2. Fotografija mora biti u JPG formatu

 

AUTORSKA PRAVA, KORIŠTENJE FOTOGRAFIJA I ODGOVORNOST

Autorska i srodna prava pripadaju sudionicima – autorima fotografija. Organizator stječe pravo korištenja fotografija u svrhu natječaja te njihove promidžbe bez

plaćanja ikakve naknade. Organizator može fotografije koristiti u izradi tiskanih i elektroničkih informativnih i promotivnih materijala za svoju djelatnost bez plaćanja

naknade. Ovaj natječaj je objavljen na internetskoj stranici NP Mljet (www.np- mljet.hr), i Facebook stranici Mljet National Park.