• Autor objave:
  • Kategorija objave:Novosti

Javna ustanova »Nacionalni park Mljet« objavljuje natječaj za slobodna radna mjesta za rad na određeno vrijeme dok traje turistička sezona:

 

Radno mjesto Broj
izvršitelja/ica
1. čuvar prirode II. vrste 1
2. čuvar prirode III. vrste 2
3. turistički pratitelj 4
4. trgovački radnik – prodavač 12
5.     turistički informator – kontrolor e-ulaznica 6
6. požarni motritelj 4
7. vozač 3
8.     zapovjednik (upravitelj) broda III. vrste 2
9. mornar 3
10. pomoćni mornar 3
11.     djelatnik na poslovima čišćenja otvorenih površina i odvoz krutog otpada 1

 

Uvjeti:

– pod 1) VŠS pravne, prirodoslovne ili tehničke struke, 2 godine radnog iskustva, položen stručni ispit, aktivno znanje jednog stranog jezika, probni rad 3 mjeseca

– pod 2) SSS, 1 godina radnog iskustva, položen stručni ispit, aktivno znanje jednog stranog jezika, probni rad 3 mjeseca

– pod 3) SSS-turističkog ili općeg smjera, 1 godina radnog iskustva, aktivno znanje dva svjetska jezika, probni rad 1 mjesec

– pod 4) SSS turističkog ili ekonomskog smjera, poznavanje dva svjetska jezika, poznavanje rada na PC-ju, probni rad 1 mjesec

– pod 5) SSS turističkog ili općeg smjera, 1 godina radnog iskustva, aktivno znanje dva svjetska jezika, probni rad 1 mjesec

– pod 6) SSS, 1 godina radnog iskustva, poznavanje jednog stranog jezika, probni rad 1 mjesec

– pod 7) KV ili VKV (SSS) odgovarajućeg smjera, 1 godina radnog iskustva, probni rad 1 mjesec.

 

Posebni uvjeti: državni ispit vozača motornih vozila-položena B-kategorija; državni ispit vozača motornih vozila – položena D-kategorija

– pod 8) SSS pomorskog smjera, 1 godina radnog iskustva u struci, aktivno znanje jednog svjetskog jezika, probni rad 2 mjeseca

 

Posebni uvjeti: brevet zapovjednika broda do 50 BT i upravitelja stroja do 750 kW

– pod 9) SSS – položen ispit za voditelja brodice kategorije B, 1 godina radnog iskustva u struci, aktivno znanje jednoga svjetskog jezika, probni rad 2 mjeseca

– pod 10) NSS, osnovno znanje jednog svjetskog jezika, probni rad 1 mjesec

– pod 11) PKV, probni rad 1 mjesec.

 

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme.

 

Prijavu za natječaj mogu podnijeti osobe obaju spolova, sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti zakonom propisanu dokumentaciju, i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta dostavljaju se na adresu: Javna ustanova »Nacionalni park Mljet«, 20226 Goveđari, Pristanište 2, u roku od 8 dana od objave natječaja.

 

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati po pozivu poslodavca dužni su pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti naknadno obaviješteni.

 

Javna ustanova »Nacionalni park Mljet«, Goveđari

 

Natječaj se nalazi i na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8246027.html