Tijekom drugog ovogodišnjeg ornitološkog terena u NP Mljet glavni zadatak je bio pronaći i prebrojati sve parove morskog vranca u Parku. Obiđen je kompletan akvatorij Parka te je utvrđeno gniježđenje 24 para morskih vranaca. U nekim gnijezdima su već bili izlegnuti ptići, dok su u drugima bila još jaja. Prstenovana je jedna odrasla ptica, dok su ptići u svim gnijezdima bili premali za prstenovanje. Ponovno je zabilježen sredozemni galeb prstenovan kao ptić u gnijezdu 2007. godine te jedan klaukavac prstenovan u Parku 2012. godine. Također je pronađeno gnijezdo sivog sokola koji je jedna od vrsta prepoznatih kao bitne za NP Mljet.