Poštovani,

Javna ustanova NP Mljet provodi projekt „Unaprjeđenje sustava održivog upravljanja, turističke  valorizacije i interpretacije prirodne baštine na području NP Mljet“, MLJET – ODISE(J)A

MEDITERRANEA, Ref. broj projekta: KK.06.1.2.01.0020 (dalje u tekstu: Projekt). Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj i sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU).

Jedna od projektnih aktivnosti financiranih Projektom obuhvaća izradu Studije upravljanja posjetiteljima JU Nacionalni park Mljet (dalje u tekstu: Studija). Osnovna namjena Studije upravljanja posjetiteljima je uskladiti posjećivanje sa zaštitom vrijednosti u Nacionalnom parku Mljet.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane dionike da popunjavanjem Obrasca u nastavku predlože aktivnosti koje bi doprinijele daljnjem razvoju NP Mljet. Svaki od sudionika poveznicu može popuniti onoliko puta koliko ima i predloženih aktivnosti. Ljubazno Vas molimo da Obrazac za predlaganje aktivnosti popunite najkasnije do 24. listopada 2021. godine nakon čega će se pristupiti vrednovanju predloženih aktivnosti i izradi finalne verzije Studije upravljanja posjetiteljima NP Mljet.

Obrazac se nalazi na poveznici niže:

https://survey.zohopublic.eu/zs/Y4hFVW