• Autor objave:
  • Kategorija objave:Novosti

U Nacionalnom parku Mljet se je u petak i u subotu (31. 5. i 1. 6. 2019. g.), u organizaciji HGSS-a i JU NP Mljet, održala dvodnevna obuka s ciljem podizanja kapaciteta djelatnika Javne ustanove NP Mljet i vatrogasnih snaga o korištenju GPS uređaja, mapiranja i prikupljanja te korištenja prostornih podataka. Takvi podaci će nakon prikupljanja biti korišteni kao osnova za izradu stručnih i servisnih podloga te će ubrzati i olakšati rad nevedenih službi, a u isto vrijeme će povećati razinu sugurnosti na području otoka Mljeta.

 

Obuka se sastojala od teoretskog i praktičnog dijela. U teoretskom dijelu bila je riječ o osnovama kartografije, orijentaciji, GPS u teoriji i praksi te podržavajućim programima. Drugi dan radionice bio je rezerviran za rad na terenu i prilika da sudionici kroz brojne zadatke na otvorenom vježbaju upotrebu GPS-a uređaja i programa poput ORUXMAPS.

 

Obuci su prisustvovali članovi čuvarske i tehničke službe Javne ustanove NP Mljet, te pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Mljet i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Montokuc.

 

Radionicu su vodili HGSS-ov stručni suradnik za kartografiju, GIS i obuku za kartografiju Matej Kajinić te vanjski stručni suradnik za izradu Elaborata sigurnosti Milena Šijan.

Dvodnevna obuka održana je u sklopu projekta MLJET – ODISE(J)A financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj kroz mjeru 6c2.