• Autor objave:
  • Kategorija objave:Novosti

Na temelju Odluke o privremenoj obustavi javnog prometa Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 20. ožujka 2020. u 10:00 sati te članka 21. Statuta Javne ustanove “Nacionalni park Mljet”, ravnatelj Javne ustanove dana 20. ožujka 2020. donosi

ODLUKU

o zatvaranju Nacionalnog parka Mljet te zabrani posjećivanja

zbog pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2