Tijekom trećeg ovogodišnjeg ornitološkog terena u NP Mljet glavni zadatak je bio završiti cenzus morskog vranca i napraviti cenzus galebova klaukavaca u Parku. Obiđen je kompletan akvatorij Parka te je utvrđeno gniježđenje preko 20 parova morskih vranaca i oko 1100 parova klaukavaca. Ove brojke govore da nije bilo nekih većih promjena u brojnosti ovih vrsta u odnosu na prošle godine.

Tijekom terena obišli smo i gnijezdo sivog sokola koje smo pronašli na prošlom terenu i, na našu veliku sreću pronašli 3 mladunca u gnijezdu. Dva smo prstenovali, dok je treći bio premali. Ovo je prvi put da smo prstenovali mlade sive sokolove u Parku.

Tekst i fotografije: Luka Jurinović