U NP Mljet su se protekla dva tjedna provodile terenske izmjere u sklopu projekta izrade konačnog nacrta Programa zaštite, njege i obnove šuma za NP Mljet, čiji je izvođač tvrtka Pro silva d.o.o. za gospodarenje šumama, uz podugovaratelja Oikon d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju iz Zagreba.

Projekt je dio NATURA projekta Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, financiran bespovratnim sredstvima Europske unije iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” za programsko razdoblje 2014. – 2020. godine.

U NP Mljet ima oko 2640 ha šuma i šumskog zemljišta u državnom i privatnom vlasništvu. Pro silvini i Oikonovi ovlašteni stručnjaci uz terensku inventuru šuma provode i usmjerena istraživanja u svrhu identificiranja ključnih značajki staništa za Natura 2000 ciljne vrste i stanišne tipove u NP Mljet. Po završetku terenskih radova stručnjaci će provesti obradu i analizu prikupljenih podataka, dodatna istraživanja i analize vezane uz vrste i staništa te do 31. listopada 2022. godine izraditi konačne nacrte Programa zaštite, njege i obnove šuma za privatne i državne šume u NP Mljet.

Osnovna svrha NATURA projekta je uspostava okvira za učinkovito upravljanje Ekološkom mrežom u Hrvatskoj te ispunjavanje s tim vezanih obaveza RH kao države članice EU-a kroz participativnu izradu planova upravljanja područjima ekološke mreže, uključujući i zaštićena područja, razvoj individualnih i institucionalnih kapaciteta za upravljanje i podizanje javne svijesti o važnosti očuvanja ovih područja.

Tekst i fotografije: Pro Silva d.o.o.