• Post author:
  • Post category:News-old

U Dubrovniku 10.6.2014. održan je sastanak u prostorijama Dubrovačke biskupije na temu razvojnih projekta na području NP Mljet, s ciljem artikulacije zajedničkih stavova i interesa. Tom prilikom predstavnici Dubrovačke biskupije upoznati su s procedurom izrade dokumenta pod nazivom „Strateški razvojni program (Integralni razvojni program NP Mljet 2014-2020)“, kojim će se uspostaviti programska osnova za uspostavu i realizaciju strateških projekata na području NP Mljet. Prezentirana je programska osnova za uspostavu jednog od strateških/prioritetnih projekata na području JU NP Mljet pod nazivom: „Programski sažetak: Programske smjernice za unaprjeđenje sustava valorizacije i interpretacije kulturne i prirodne baštine na području temeljnog fenomena NP Mljet lokacija Veliko jezero: Veliki most + Pristanište + Sv. Marija + Mali most“.

 

Programski sažetak izrađen je od strane vanjskih savjetnika u suradnji s JU NP Mljet i MZOIP-om te će poslužiti za daljnji razvoj i uspostavu strateških projekta na području NP Mljet.

 

Po prezentaciji i diskusiji doneseni su sljedeći zaključci:

  • JU NP Mljet će tijekom izrade strateškog razvojnog plana upoznati predstavnike Dubrovačke biskupije sa svim relevantnim podacima i sadržajem navedene dokumentacije te uključiti Biskupiju kao aktivnog dionika u procesu izrade strategije.
  • JU NP Mljet i Dubrovačka biskupija će pristupiti zajedničkoj izradi projektnog zadatka za dovršenje projekta unutrašnjeg uređenje samostana Sv. Marije s ciljem realizacije zajedničkog projekta višenamjenskog informacijsko-galerijskog prostora unutar kompleksa. Kako bi se izradio kvalitetan projektni zadatak dogovoren je idući sastanak s predstavnicima NP Mljet i Biskupije, na kojem će se detaljno definirati projektni zadatak i daljnji koraci potrebni za realizaciju projekta. Predlaže se novi termin sastanka početkom srpnja 2014. godine.
  • JU NP Mljet će u suradnji s Dubrovačkom biskupijom pokrenuti razradu projekta uređenja i obnove obalne šetnice na otočiću Sv. Marije u svrhu unaprjeđenja sustava valorizacije kulturne baštine na području NP Mljet. Iz aspekta unapređenja sustava posjetiteljske infrastrukture, uređenje i obnova šetnice dio je integralnog projekta koji uključuje i uređenje zone Pristaništa, Malog i Velikog mosta, a čiji će se detaljni projektni zadatak dostaviti Biskupiji na uvid. Dio navedenog projektnog zadatka koji se tiče izrade projekta uređenja i obnove šetnice na otoku Sv. Marije, definirat će se zajednički na istom sastanku početkom srpnja 2014.
  • Tijekom diskusije navedena je problematika infrastrukturnih zahvata na području NP Mljet vezanih uz nekoordiniranost izvedbe sustava odvodnje i vodoopskrbe koji su iznimno važni za realizaciju kako projekta obnove samostana Sv. Marije tako i ostalih projekata na području NP Mljet. NP Mljet se obvezuje da će kroz izradu strategije razvoja osigurati koordinaciju i informiranje svih sudionika uključenih u projekt infrastrukturnog opremanja navedenog prostora, u skladu s mogućnostima i ovlastima javne ustanove.