• Post author:
  • Post category:News-old

U Dubrovniku je 10.9.2014. održan sastanak predstavnika JU UZP Dubrovačko-neretvanske županije i JU NP Mljet radi artikulacije zajedničkih interesa.

Temeljem Zakona o zaštiti prirode, na području otoka Mljeta zaštićena su područja NP Mljet, posebni rezervat šumske vegetacije Velika Dolina u Nacionalnom parku Mljet i značajni krajobraz Saplunara.

Tom prilikom izneseni su prijedlozi zajedničke suradnje navedenih institucija kako bi se unaprijedio integralni sustav zaštite prirode na području čitavog otoka Mljeta, te uskladio rad navedenih institucija. Sukladno zaključcima u vezi upravljanja Natura 2000 područjima na otoku Mljetu predloženo je nekoliko tema u okviru kojih je moguće uspostaviti suradnju JU NP Mljet i JU UZP Dubrovačko-neretvanske županije, a to su: Natura 2000 područja i monitoring, izrada i tisak informativnih i edukativnih materijala (zaštićeni dijelovi prirode i Natura 2000) i preventivne mjere zaštite od požara.