• Post author:
  • Post category:News-old

U Zagrebu 23.6.2014. održan je sastanak s predstavnicima Općine Mljet i JU NP Mljet na temu razvojnih projekta na području NP Mljet, s ciljem artikulacije zajedničkih stavova i interesa. Tom prilikom predstavnici Općine Mljet upoznati su s procedurom izrade dokumenta pod nazivom „Strateški razvojni program (Integralni razvojni program NP Mljet 2014-2020)“, a kojim će se uspostaviti programska osnova za uspostavu i realizaciju strateških projekata na području NP Mljet. Kroz diskusiju doneseni su sljedeći zaključci:

  • JU NP Mljet će tijekom izrade strateškog razvojnog plana upoznati predstavnike Općine Mljet sa svim relevantnim podacima i sadržajem navedene dokumentacije te uključiti Općinu Mljet kao aktivnog dionika u procesu izrade strategije.
  • JU NP Mljet i Općina Mljet će pristupiti zajedničkoj izradi projektnog zadatka za uspostavu Integralnih strateških projekata (dovršetak sustava vodovoda i odvodnje, regulacija obalne linije u naseljima Polače i Pomena i sl.).

Kako bi se izradio kvalitetna projektna osnova zajedničkih strateških projekata dogovoren je idući sastanak s predstavnicima NP Mljet i Općine Mljet na kojem će se detaljno definirati projektni zadatak i daljnji koraci potrebni za realizaciju budućih projekata.