Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Javna ustanova „Nacionalni park Mljet“ po treći put su održali edukativno kušanje vina, destilata i likera u subotu 4. prosinca u prostorijama Doma kulture Zabrežje u Babinom Polju. Svi proizvođači su mogli čuti komentare i savjete Aleksandra Brodskog i Marka Karoglana s Agronomskog fakulteta.

Zaprimljena su 22 uzorka, od čega 18 vina, 2 rakije lozovače, 1 travarica i 1 liker od kupine. Svi uzorci su se pokazali zadovoljavajuće kvalitete te je vidljiv napredak u odnosu na 2019.

Istog dana s početkom u 18 sati održano je i prigodno stručno predavanje na kojem su predstavljeni dosadašnji rezultati suradnje JUNP Mljet i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Prikazani su rezultati analize dvije mljetske sorte vinove loze, mrkuše i kuljenače te je javnosti predstavljeno saznanje o još jednoj mljetskoj autohtonoj sorti diliperu. Ovim započinje proces uvrštavanja ove sorte u nacionalnu listu priznatih sorti u RH. Također se nastavlja na dokazivanju autohtonosti sorti bunda i zlatarica.

Najavljen je i nastavak aktivnosti u veljači kada će se održati drugo službeno ocjenjivanje vina, rakija i likera mljetskog vinogorja.