U utorak, 23. svibnja u Galeriji Stara skula u Goveđarima, stručni savjetnik za zaštitu prirode u Udruzi Biom, Ivan Budinski održao je prezentaciju pod nazivom: „Kako pomoći onim morskim pticama kojih je sve manje?“

Na predavanju je bilo 15-ak sudionika, koji su se upoznali s rijetkim i ugroženim vrstama morskih ptica te prijetnjama s kojima se susreću. Osim što se moraju nositi sa sve manje hrane u moru, povremeno stradavaju u ribolovnim alatima, a najviše ih ugrožavaju invazivne vrste na otočićima na kojima se gnijezde.